הרב קוק בת ים

פרויקט הריסה ובניה בבת ים ברחוב הרב קוק

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר