אנילביץ 7-9 פתח תקווה

פרויט הריסה ובניה הכולל 36 יח"ד חדשות בשיתוף עם דרור רימוק אדריכלים

רישוי להיתר בניה

סטטוס

שטח המגרש

12

מספר דירות קיים

36

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

אבגד

יזם

דני שפירא

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר