הריסה ובניה
בקשה להיתר
אלברטו גבסו ובניו
הרב קוק בת ים
תמ”א 38 חיזוק
הושלם
רייק נדל"ן
הירקון 14 תל אביב
תמ”א 38 חיזוק
בקשה להיתר
צור אלוני
יהודה מכבי 6-8 תל אביב
הריסה ובניה
בקשה להיתר
בראשית עיר מתחדשת
הרב בלוי 17
הריסה ובניה
רישוי להיתר בניה
אבגד
אנילביץ 7-9 פתח תקווה
תמ”א 38 חיזוק
בביצוע
מורפוזיס
ביאליק 29 רעננה
בנייה חדשה
בתכנון
אלברטו גבסו
אבן סינא 1 יפו
תמ”א 38 חיזוק
בביצוע
טופטרי יזמות בע"מ
משגב עם 14-16 תל אביב
תמ”א 38 חיזוק
בקשה להיתר
מיכ"ל 6 ת"א
תמ”א 38 חיזוק
הושלם
רייק נדל"ן
בן יהודה 252 תל אביב
הריסה ובניה
בקשה להיתר
אביב יזום ובניה
חפץ חיים 11-13 תל אביב
הריסה ובניה
בביצוע
אלברטו גבסו ובניו
העצמאות 7 בת ים
הריסה ובניה
בקשה להיתר
אלברטו גבסו ובניו
הרב קוק 6-6א בת ים
הריסה ובניה
בתכנון
אאורה ישראל
מתחם האורן
תחרויות
תחרות לתכנון גבעת קוזלובסקי
תמ”א 38 חיזוק
בביצוע
ידר
משגב עם 4 תל אביב
הריסה ובניה
בקשה להיתר
סיני 2 פתח תקווה
תמ”א 38 חיזוק
הושלם ואוכלס
קבוצת אנשי העיר
המעלות 9 רעננה
תמ”א 38 חיזוק
הושלם
רייק נדל"ן
גורדון 30 תל אביב
תמ”א 38 חיזוק
בקשה להיתר
סוקולוב 85 תל אביב
הריסה ובניה
היתר
דורות בניה
נחמן מברסלב פתח תקווה
תמ”א 38 חיזוק
הושלם ואוכלס
רייק נדל"ן
שועלי שמשון 5-7 רמת גן
תחרויות
המרכז לאיתנות ישראלית
הריסה ובניה
בביצוע
פרטי
שמאי 3 הרצליה
תמ”א 38 חיזוק
הושלם
אמץ טופ
כוכבי יצחק 5 תל אביב
הריסה ובניה
בקשה להיתר
בראשית עיר מתחדשת
חזון איש 1
תמ”א 38 חיזוק
הושלם
אמירים יזמות והנדסה
אלי כהן 18 רעננה
תמ”א 38 חיזוק
גמר בניה
מורפוזיס
מסריק 3א בת ים
תמ”א 38 חיזוק
בביצוע
א.קוטלר
אוסטרובסקי 20 רעננה
בתים פרטיים
הושלם ואוכלס
פרטי
שלוש 25 תל אביב
תב״ע
רישוי
פרטי
פרופסור שור חולון
תב״ע
בדיקות היתכנות
פרטי
רחוב ההסתדרות רחובות
תמ”א 38 חיזוק
הושלם ואוכלס
בוני בניין ופיתוח בע"מ
מכבי 5 רעננה
תמ”א 38 חיזוק
הושלם ואוכלס
רייק נדל"ן בע"מ
גורדון 81 תל אביב
תמ”א 38 חיזוק
בביצוע
פרטי
חולדה 7 תל אביב
הושלם
רייק נדל"ן
הירקון 14 תל אביב
בקשה להיתר
צור אלוני
יהודה מכבי 6-8 תל אביב
בביצוע
מורפוזיס
ביאליק 29 רעננה
בביצוע
טופטרי יזמות בע"מ
משגב עם 14-16 תל אביב
בקשה להיתר
מיכ"ל 6 ת"א
הושלם
רייק נדל"ן
בן יהודה 252 תל אביב
בביצוע
ידר
משגב עם 4 תל אביב
הושלם ואוכלס
קבוצת אנשי העיר
המעלות 9 רעננה
הושלם
רייק נדל"ן
גורדון 30 תל אביב
בקשה להיתר
סוקולוב 85 תל אביב
הושלם ואוכלס
רייק נדל"ן
שועלי שמשון 5-7 רמת גן
הושלם
אמץ טופ
כוכבי יצחק 5 תל אביב
הושלם
אמירים יזמות והנדסה
אלי כהן 18 רעננה
גמר בניה
מורפוזיס
מסריק 3א בת ים
בביצוע
א.קוטלר
אוסטרובסקי 20 רעננה
הושלם ואוכלס
בוני בניין ופיתוח בע"מ
מכבי 5 רעננה
הושלם ואוכלס
רייק נדל"ן בע"מ
גורדון 81 תל אביב
בביצוע
פרטי
חולדה 7 תל אביב
בקשה להיתר
אלברטו גבסו ובניו
הרב קוק בת ים
בקשה להיתר
בראשית עיר מתחדשת
הרב בלוי 17
רישוי להיתר בניה
אבגד
אנילביץ 7-9 פתח תקווה
בקשה להיתר
אביב יזום ובניה
חפץ חיים 11-13 תל אביב
בביצוע
אלברטו גבסו ובניו
העצמאות 7 בת ים
בקשה להיתר
אלברטו גבסו ובניו
הרב קוק 6-6א בת ים
בתכנון
אאורה ישראל
מתחם האורן
בקשה להיתר
סיני 2 פתח תקווה
היתר
דורות בניה
נחמן מברסלב פתח תקווה
בביצוע
פרטי
שמאי 3 הרצליה
בקשה להיתר
בראשית עיר מתחדשת
חזון איש 1
בתכנון
אלברטו גבסו
אבן סינא 1 יפו
הושלם ואוכלס
פרטי
שלוש 25 תל אביב
רישוי
פרטי
פרופסור שור חולון
בדיקות היתכנות
פרטי
רחוב ההסתדרות רחובות