כוכבי יצחק 5 תל אביב

פרויקט תמ"א 38 חיזוק ותוספות ברחוב כוכבי יצחק 5 ת"א

הושלם

סטטוס

615

שטח המגרש

16

מספר דירות קיים

12

מספר דירות חדשות

תמ"א 38

זכויות בניה

אמץ טופ

יזם

מצוק מהנדסים

קונסטרוקטור

דיזה

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

שוביץ

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

חיזוק והרחבת 16 דירות בבניין קיים ברחוב כוכבי יצחק 5 בשכונת שפירא ת"א על הגג נוספות 2.65 קומות חדשות