סיני 2 פתח תקווה

פרויקט הריסה ובניה בפתח תקווה

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

24

מספר דירות קיים

72

מספר דירות חדשות

תמ"א 38+ תב"ע

זכויות בניה

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

דגש

יועץ תנועה

זוהר דבורי

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

הריסת בניין רכבת עם 24 יח"ד ובניית בניין חדש עם 72 יח"ד