סיני 2 פתח תקווה

פרויקט הריסה ובניה בפתח תקווה

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

24

מספר דירות קיים

72

מספר דירות חדשות

תמ"א 38+ תב"ע

זכויות בניה

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

דגש

יועץ תנועה

זוהר דבורי

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

בניין חדש עם 72 יח"ד ב 9 קומות, שיבנה במקום בניין רכבת ישן עם 24 יח"ד