העצמאות 7 בת ים

פרויקט הריסה ובניה בבת ים

בביצוע

סטטוס

שטח המגרש

12

מספר דירות קיים

20

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

אלברטו גבסו ובניו

יזם

חיים שטיינברג

קונסטרוקטור

נאש

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

הריסת בניין קיים הכולל 12 יח"ד ובניית בניין חדש עם 20 יח"ד. התכנון בהתאם לתב"ע שהוכנה ע"י גל מרום אדריכלים