מסריק 3א בת ים

פרויקט תמ"א 38 חיזוק ברחוב מסריק 3א בתים

גמר בניה

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

מורפוזיס

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר