חפץ חיים 11-13 תל אביב

פרויקט הריסה ובניה בתל אביב בשיתוף דרור רימוק וגיא פרנק

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

32

מספר דירות קיים

66

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

אביב יזום ובניה

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

הריסת שני בנינים עם 32 יח"ד ובניית שני בנינים חדשים עם 66 יח"ד