גורדון 30 תל אביב

פרויקט תמ"א 38 חיזוק ועיבוי בתל אביב

הושלם

סטטוס

680

שטח המגרש

19

מספר דירות קיים

5

מספר דירות חדשות

תמ"א 38

זכויות בניה

רייק נדל"ן

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

י. בלינקי

יועץ אינסטלציה

לב ללצוק

יועץ תנועה

יעקוב אילון

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

רסל

יועץ מיזוג אויר

פרויקט תמ"א 38 לתוספת קומות חדשות על גבי בניין היסטורי בתחום העיר הלבנה. הפרויקט אושר במתווה מיוחד בועדה המחוזית שאישרה להחריג אותו ממגבלות תוכנית הרובעים. על הבניין הקיים נוספת קומה וחצי הבנויה בחצאי קומות. לדירות הקיימות נוספים ממ"דים ומרפסות