המרכז לאיתנות ישראלית

תחרות לתכנון המרכז לאיתנות ישראלית

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

תחרות לתכנון מרכז להדרכה והכשרה להתמודדות עם מצבי קיצון - הוזמן ע"י פיקוד העורף יולי 2016