פרופסור שור חולון

פרויקט הריסה ובניה הכולל תב"ע נקודתית

רישוי

סטטוס

830

שטח המגרש

4

מספר דירות קיים

30

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

פרטי

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

תב"ע נקודתית לבניין מגורים חדש בחולון