סוקולוב 85 תל אביב

פרויקט תמ"א 38 חיזוק ברחוב סוקולוב ת"א

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

חיזוק והרחבת בניין קיים ותוספת 2 קומות וקומת גג חלקית