רחוב ההסתדרות רחובות

תב"ע לתכנון 4 בנינים מגורים במרכז רחובות

בדיקות היתכנות

סטטוס

6147

שטח המגרש

48

מספר דירות קיים

262

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

פרטי

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

פרויקט פינוי בינוי לבניית 4 מגדלי מגורים חדשים במקום מבני שיכון קימים. על מנת להתמודד עם הצפיפות הגבוה במגרש הקטן, נבנו הבנינים בהסטות משתנות כלפי הרחוב, עם איזכורלתכנון העירוני המודרניסטי.