הרב קוק 6-6א בת ים

פרויקט הריסה ובניה בבת ים

בקשה להיתר

סטטוס

1600

שטח המגרש

24

מספר דירות קיים

57

מספר דירות חדשות

תמ"א 38 + תב"ע

זכויות בניה

אלברטו גבסו ובניו

יזם

רון משולמי

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

נורית כספית

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

הריסה של 2 בנינים הכוללים 24 יח"ד על 2 חלקות נפרדות, איחוד חלקות ובניית 2 בנינים חדשים הכוללים 57 יח"ד