גורדון 81 תל אביב

פרויקט תמ"א 38 חיזוק ועיבוי ברחוב י.ל. גורדון 81

הושלם ואוכלס

סטטוס

600

שטח המגרש

14

מספר דירות קיים

3

מספר דירות חדשות

תמ"א 38

זכויות בניה

רייק נדל"ן בע"מ

יזם

דורון טואג

קונסטרוקטור

בוזקר

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

מראשוני הפרויקטים שאושרו ונבנו לפי תמ"א 38 בתל אביב. הפרויקט מהוה דוגמא לשילוב של אלמנטים לחיזוק הבניין כחלק מהעיצוב הכולל של הבניין. הפרויקט מדגמן בחוברת ההנחיות של עיריית תל אביב כדוגמא לתכנון בנינים לפי תמ"א 38