הרב קוק בת ים

פרויקט הריסה ובניה בבת ים ברחוב הרב קוק

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

אלברטו גבסו ובניו

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר