מיכ"ל 6 ת"א

פרויקט עיבוי וחיזוק בניין קים בלב העיר

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

9

מספר דירות קיים

7

מספר דירות חדשות

תמ"א 38

זכויות בניה

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

תוספת 2.5 קומות ו 7 יח"ד על גבי בניין קיים