חזון איש 1

פרויקט הריסה ובניה ספתח תקווה

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

6

מספר דירות קיים

18

מספר דירות חדשות

תמ"א 38 + תב"ע

זכויות בניה

בראשית עיר מתחדשת

יזם

דני שפירא

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

הריסת 6 יח"ד ובניית 18 יח"ד חדשות