משגב עם 4 תל אביב

פרויקט תמ"א 38 חיזוק בדרום תל אביב

בביצוע

סטטוס

שטח המגרש

16

מספר דירות קיים

12

מספר דירות חדשות

תוספת 2.5 קומות על הגג והרחבת דירות קיימות

זכויות בניה

ידר

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

לב ללצוק

יועץ תנועה

נוגה אלתר

יועץ פיתוח

שוביץ

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר