הרב בלוי 17

פרויקט הריסה ובניה בפתח תקווה

בקשה להיתר

סטטוס

שטח המגרש

6

מספר דירות קיים

18

מספר דירות חדשות

תמ"א 38 + תב"ע

זכויות בניה

בראשית עיר מתחדשת

יזם

דני שפירא

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

זוהר דבורי

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

הריסת בניין קיים בן 6 יח"ד ובניית בניין חדש עם 18 יח"ד