תחרות לתכנון גבעת קוזלובסקי

מקום ראשון בתחרות לתכנון גבעת קוזלובסקי

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

תחרות לתכנון גבעת קוזלובסקי בגבעתיים בשיתוף אדריכלית דרור רימוק אדריכלים ואדריכלי נוף עומרי עוז ורחלי נצר