מתחם האורן

פרויקט מתחם האורן קריית אונו

בתכנון

סטטוס

17 דונם

שטח המגרש

96

מספר דירות קיים

234

מספר דירות חדשות

תמ"א 38 קא413

זכויות בניה

אאורה ישראל

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

.פרויקט פינוי בינוי, הכולל הריסה של 3 מבני רכבת ובניית 4 בנינים חדשים סביב פארק שכונתי חדש .התכנון כולל הכנת תב"ע לשכונה החדשה ותכנון מפורט למגדלי המגורים החדשים