שלוש 25 תל אביב

שיפוץ בית פרטי בנוה צדק

הושלם ואוכלס

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

פרטי

יזם

נמרוד אייל

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר

שיפוץ בית מגורים ישן בן שלוש קומות ומרתף והתאמתו למשפחה בת 5 נפשות.