שמאי 3 הרצליה

פרויקט הריסה ובניה ברחוב שמאי 3 הרצליה

היתר בניה

סטטוס

900

שטח המגרש

6

מספר דירות קיים

20

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

פרטי

יזם

נחום כץ

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר