יהודה מכבי 6-8 תל אביב

פרויקט תמ"א 38 חיזוק והרחבה לבניין קיים ברחוב יהודה מכבי ת"א

בקשה להיתר

סטטוס

834

שטח המגרש

12

מספר דירות קיים

6

מספר דירות חדשות

תוספת קומה + קומת גג והרחבת דירות קימות

זכויות בניה

צור אלוני

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר